Login studenți

Despre noi

Societatea Academică a Științelor Comportamentale din România își propune să devină un liant între lumea academică, publicul larg, autorități, instituții, publicul profesionist din domeniul medical, ONG-uri și mass media în ceea ce privește aspecte legate de științele comportamentale.

Societatea Academică a Științelor Comportamentale din România are o structură bivalentă, fiind axată pe două direcții:

  • SOCIALĂ, prin implicarea constructivă în probleme cu impact major asupra publicului larg;
  • ACADEMICĂ, prin organizarea de evenimente științifice dedicate profesioniștilor din domeniul științelor comportamentale.

Scop principalScopul principal al Societății Academice a Științelor Comportamentale din România este realizarea unei platforme comune pentru toți actorii implicați în managementul problemelor comportamentale, pentru prevenția apariției acestor dezechibre și pentru amelioarea continuă a calității vieții persoanelor afectate de astfel de probleme și a aparținătorilor acestora.

Printre obiectivele Societății Academice a Științelor Comportamentale din România se numără:

  • Facilitarea comunicării și înlesnirea schimbului de informații între actorii implicați în managementul științelor comportamentale;
  • Transmiterea către publicul larg a mesajelor educative și de informare legate de diverse aspecte ale științelor comportamentale;
  • Atragerea atenției publice asupra unor probleme comportamentale care afectează viața socială și personală a indivizilor;
  • Formularea unor rezoluții și propuneri legislative pe diverse aspecte din sfera științelor comportamentale și înaintarea acestora autorităților competente;
  • Inițierea și susținere de evenimente și campanii de educație, prevenție și cercetare pe diverse nișe abordate de științele comportamentale;
  • Organizarea de cursuri de formare academică , de cercetare-dezvoltare și formare continuă în domeniul științelor comportamentale, psihologiei medicale și a sănătății, dar și în psihosomatică aplicată, științe comportamentale dentare și managementul pacientului adult și copil.

Log In

Creati un cont