Login studenți

Obiective

  • Facilitarea comunicării și înlesnirea schimbului de informații între actorii implicați în managementul științelor comportamentale;
  • Transmiterea către publicul larg a mesajelor educative și de informare legate de diverse aspecte ale științelor comportamentale;
  • Atragerea atenției publice asupra unor probleme comportamentale care afectează viața socială și personală a indivizilor;
  • Formularea unor rezoluții și propuneri legislative pe diverse aspecte din sfera științelor comportamentale și înaintarea catre autoritățile competente.

Log In

Creati un cont