Login studenți

Misiunea

Științele comportamentale cuprind disciplinele care explorează activitățile și interacțiunile dintre indivizi . Ele implică analiza sistematică și investigarea comportamentului uman și animal prin observație controlată și naturală, precum și prin experimente științifice. Scopul științelor comportamentale este încercarea de a formula concluzii legitime și obiective prin formulări riguroase și observație. Științele comportamentale includ psihologie, psihobiologia și știința congnitivă.

Științe comportamentaleȘtiințele comportamentale se împart în două categorii principale: neurale (științele informaționale) și sociale (științele relaționale).

Științele informaționale se ocupă de procesarea informațiilor stimulilor din mediu social prin entități cognitive pentru a influența luarea deciziilor, judecata socială și percepția socială pentru funcționarea individuală și supraviețuirea indivizilor în mediu social. Științele informaționale includ: psihologia, știința cognitivă, psihobiologia, rețelele neurale, gândirea socială, psihologia socială, rețelele semantice, etiologia și neurologia socială.

Pe de alta parte, științele relaționale se ocupă de relații, interacțiune, rețele comunicaționale, asocieri și strategii relaționale sau dinamice intre indivizi sau entitati cognitive ale sistemului social. Stiintele relationale cuprind: psihologia socială, rețelele sociale, analiza sistemelor dinamice, modelele bazate pe agent și microstimularea.

În esență, științele comportamentale în medicină reprezintă demersul de a înțelege și explica comportamentul oamenilor în relația cu starea lor de sănătate. De altfel, științele comportamentale, contribuie la înțelegerea diverselor teorii legate de funcțiile psihice ale omului, dar și în ceea ce privește relațiile interpersonale și sociale.

Totodată, științele comportamentale au în vedere și analizarea impactului pe care un comportament uman îl are asupra stării de sănătate. Mai mult, științele comportamentale ajută la o mai bună relaționare între medic și pacient, urmărind practic dezvoltarea capacității de a înțelege principiile fundamentale, dar și complexitatea interacțiunilor dintre cei doi subiecți.

Științele comportamentale au în vedere pe lângă buna funcționare a relației medic-pacient și dezvoltarea capacității de comunicare între pacient și aparținătorul acestuia.

Științele comportamentale îți pun la dispoziție o serie de mecanisme ce pot contribui la o bună comunicare și colaborare cu cei din jur. Astfel, specialiștii în psihologie, psihologie socială, psihiatrie, sociologie, biologie, antropologie, economie, politologie, medicină generală și medicină dentară se reunesc în cadrul platforme comune – Societatea Academică a Științelor Comportamentale.

Societatea Academică a Științelor Comportamentale este o entitate ce are în vedere crearea unui cadru comun pentru toți actorii implicați în managementul problemelor comportamentale, pentru prevenția apariției acestor dezechilibre, dar și pentru ameliorarea calității vieții persoanelor afectate de acest gen de tulburări.

Log In

Creati un cont